TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Quốc Tuấn
 • 2 Nam Lê
 • 3 Tạ Công Tài Lợi
CHÚC MỪNG "Việt Hà" Quay NỔ HŨ Liên Minh Nhận 10,736,000đ Vào Tài Khoản Shop Dùng Để Mua Acc(K Quy Đổi Ra Tiền Mặt Nhé)】【"Ngọc Nam" Mở Acc Random 5k Trúng Acc 763 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Trung Anh" Mở Acc Random 10k Trúng Acc 328 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Hải Đức" Mở Acc Random 25k Trúng Acc 331 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Huỳnh Phước" Mở Acc Random 50k Trúng Acc 442 Skin Vip Trắng Thông Tin】
Nick Liên Quân Nick Liên Minh
-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #265839 -

Acc LQ #265839 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #265838 -

Acc LQ #265838 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #265837 -

Acc LQ #265837 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #265836 -

Acc LQ #265836 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 42
 • Bảng Ngọc: 85
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 42

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #265835 -

Acc LQ #265835 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 42

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #265834 -

Acc LQ #265834 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 44

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #265833 -

Acc LQ #265833 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 45

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #265832 -

Acc LQ #265832 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 46

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #265829 -

Acc LQ #265829 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 48

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #265828 -

Acc LQ #265828 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 0
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 48

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #265827 -

Acc LQ #265827 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 44
 • Tướng: 48

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #265826 -

Acc LQ #265826 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 55
 • Tướng: 49

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Tulen Đông êm đềm -

Acc LQ #265825 -

Acc LQ #265825 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 50

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264047 -

Acc LQ #264047 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 73
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264043 -

Acc LQ #264043 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 84
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264040 -

Acc LQ #264040 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
130,000CARD 104,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264038 -

Acc LQ #264038 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 64
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264034 -

Acc LQ #264034 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 83
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264031 -

Acc LQ #264031 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 75
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Trắng -

Acc LQ #264027 -

Acc LQ #264027 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 73
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 38

MUA NGAY