TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trường Phi Hoàn
 • 2 Huỳnh Trưởng
 • 3 Tiến Hùng
CHÚC MỪNG "Việt Hà" Quay NỔ HŨ Liên Minh Nhận 10,736,000đ Vào Tài Khoản Shop Dùng Để Mua Acc(K Quy Đổi Ra Tiền Mặt Nhé)】【"Ngọc Nam" Mở Acc Random 5k Trúng Acc 763 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Trung Anh" Mở Acc Random 10k Trúng Acc 328 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Hải Đức" Mở Acc Random 25k Trúng Acc 331 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Huỳnh Phước" Mở Acc Random 50k Trúng Acc 442 Skin Vip Trắng Thông Tin】
Nick Liên Quân Nick Liên Minh
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #70774 -

Acc LQ #70774 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 0
 • Trang Phục: 0
 • Bảng Ngọc: 0
178,500CARD 142,800ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 0
 • Tướng: 0

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #70760 -

Acc LQ #70760 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 0
 • Trang Phục: 0
 • Bảng Ngọc: 0
178,500CARD 142,800ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 0
 • Tướng: 0

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #70751 -

Acc LQ #70751 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 0
 • Trang Phục: 0
 • Bảng Ngọc: 0
204,000CARD 163,200ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 0
 • Tướng: 0

MUA NGAY