TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huynh Huy
CHÚC MỪNG "Việt Hà" Quay NỔ HŨ Liên Minh Nhận 10,736,000đ Vào Tài Khoản Shop Dùng Để Mua Acc(K Quy Đổi Ra Tiền Mặt Nhé)】【"Ngọc Nam" Mở Acc Random 5k Trúng Acc 763 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Trung Anh" Mở Acc Random 10k Trúng Acc 328 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Hải Đức" Mở Acc Random 25k Trúng Acc 331 Skin Vip Trắng Thông Tin】【"Huỳnh Phước" Mở Acc Random 50k Trúng Acc 442 Skin Vip Trắng Thông Tin】
Nick Liên Quân Nick Liên Minh
-20%

Acc LQ #VIP -

Acc LQ #285586 -

Acc LQ #285586 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 116
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 116
 • Tướng: 90

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc VIP -

Acc LQ #285585 -

Acc LQ #285585 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 87
 • Trang Phục: 104
 • Bảng Ngọc: 90
2,000,000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 104
 • Tướng: 87

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285584 -

Acc LQ #285584 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 96
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 96
 • Tướng: 82

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285583 -

Acc LQ #285583 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 81
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 81
 • Tướng: 78

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #127K gold, Acc ngon -

Acc LQ #285582 -

Acc LQ #285582 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 80
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 80
 • Tướng: 77

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285581 -

Acc LQ #285581 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 86
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 86
 • Tướng: 77

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285580 -

Acc LQ #285580 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 79
 • Bảng Ngọc: 0
1,400,000CARD 1,120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 79

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285579 -

Acc LQ #285579 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 0
1,700,000CARD 1,360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 88

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285578 -

Acc LQ #285578 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 74
 • Bảng Ngọc: 0
750,000CARD 600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 74
 • Tướng: 64

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285577 -

Acc LQ #285577 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 51
 • Bảng Ngọc: 0
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 51
 • Tướng: 44

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc Ngon -

Acc LQ #285576 -

Acc LQ #285576 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 98
 • Bảng Ngọc: 0
1,200,000CARD 960,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 98
 • Tướng: 72

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #VIP -

Acc LQ #284972 -

Acc LQ #284972 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 0
 • Trang Phục: 0
 • Bảng Ngọc: 0
3,500,000CARD 2,800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 0
 • Tướng: 0

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Hayate ngân lang, Airi Mỵ hồ, Yorn long thần -

Acc LQ #284969 -

Acc LQ #284969 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 80
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #60K gold, Đá quý -

Acc LQ #284963 -

Acc LQ #284963 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 0
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #15K gold, Amily đặc công, Arthur băng lôi, Kahlii kim cô, Amily thỏ, Krixi tiểu yêu nữ -

Acc LQ #284958 -

Acc LQ #284958 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Murad SV -

Acc LQ #284957 -

Acc LQ #284957 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 87
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 87
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #14K gold, Murad đồ thần đao, Lữ bố nam vương, Buff cẩm y vệ, Qi đặc vụ, Ngộ không đặc vụ -

Acc LQ #284955 -

Acc LQ #284955 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 75
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #NAK III, Zill dung nham -

Acc LQ #284954 -

Acc LQ #284954 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Maloch ác ma, Arthur đặc cảnh, Murad SV -

Acc LQ #284951 -

Acc LQ #284951 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 38

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Arthur băng lôi, Maloch ác ma, Murad SV, Đá quý -

Acc LQ #284950 -

Acc LQ #284950 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 40

MUA NGAY